­

Tomas Textare

Företaget bildades 1994 och var till en början inriktad på att erbjuda handtextade skyltar till företagare i Kristianstadstrakten. Från små informativa meddelanden till större affischer.

Efter hand som reklambranchen har datoriserats har inriktningen förändrats och numera ligger fokus på DTP (Desktop Publishing) dvs grafisk produktion i dator.

I huvudsak är verksamheten inriktad mot trycksaksproduktion och prepress. Vi tillhandahåller originalproduktion för tryck. T ex montage av text och bild, retuscharbeten och grafisk formgivning för informationsfoldrar, böcker, annonser och liknande.

Vi erbjuder också tjänster för webproduktion. Här kan vi bistå med stöd "från ax till limpa" eller göra sporadiska inhopp i redan befintliga produktioner.
Vi producerar allt från enkla informationssidor till komplicerade tekniska handelslösningar – helt och hållet baserade på dina behov och ekonomiska ramar.

Vi kan också erbjuda enklare IT-stöd för mindre företag och programvaruutbildning eller nätverkssupport. Flexibilitet och service är basen för alla våra aktiviteter.

Kontaktinformation

Telefon Kristianstad: 044-10 62 11
Mobil: 0705-33 78 73
Postadress: Tomas Textare, Krinova Science Park,
Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad
e-post: tomas@textare.se

Samarbetspartners
 • Stenmark & Co i Malmö
 • IKEA Communication AB i Älmhult
 • WebBasen i Åhus
 • Farquhar Consulting i Ingelstorp
 • AG Sportsupport i Kristianstad
 • Defendo i Kristianstad
 • Databasen Systemutveckling & Webhotell i Helsingborg
 • Arkitektkopia i Kristianstad
 • Printing i Malmö
 • Grafikern i Kristianstad
 • Norra Skåne Offset i Hässleholm
 • GL-tryck i Kristianstad